האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  – מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את...

האם קיימת חובה לקבוע מזוזה במרכזים רפואיים והאם מברכים על קביעה זו?

אקדים, מזוזה, היא אחת משתי דפנות הפתח, התורה ציוותה לכתוב ולהניח על מזוזת הפתח יריעת קלף עליה כתובות שתי פרשיות "שמע ישראל" ו"והיה אם שמע", שתי פרשיות אלו מסתיימות במילים "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך" (דברים ו' ט', וי"א כ') ומהם...

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  – מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את...

האם קיימת חובה לקבוע מזוזה במרכזים רפואיים והאם מברכים על קביעה זו?

אקדים, מזוזה, היא אחת משתי דפנות הפתח, התורה ציוותה לכתוב ולהניח על מזוזת הפתח יריעת קלף עליה כתובות שתי פרשיות "שמע ישראל" ו"והיה אם שמע", שתי פרשיות אלו מסתיימות במילים "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך" (דברים ו' ט', וי"א כ') ומהם...

האם קיימת חובה לנשק מזוזה מאחר ונמצאו חיידקים ונגיפים על המזוזות

אקדים, מנהג האחיזה במזוזה מובא בספרות המנהגים ויסודו במעשה תלמודי ממנו משתמע שהמזוזה מטרתה שמירה "אמר ר' חנינא, בוא וראה שלא כמידת הקב"ה מדת בשר ודם. מדת בשר ודם מלך יושב מבפנים ועם משמרין אותו מבחוץ, מדת הקב"ה אינו כן, עבדיו יושבין מבפנים והוא משמרן...

נשאלתי האם קיימת חובה לקבוע מזוזה במרכזים רפואיים והאם מברכים על קביעה זו.

אקדים, מזוזה, היא אחת משתי דפנות הפתח, התורה ציוותה לכתוב ולהניח על מזוזת הפתח יריעת קלף עליה כתובות שתי פרשיות "שמע ישראל" ו"והיה אם שמע", שתי פרשיות אלו מסתיימות במילים "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך" (דברים ו' ט', וי"א כ') ומהם...