נשאלתי על ידי רופאה כירורגית האם אישה כשרה למול?

אקדים, מקור מצוות מילה אברהם שנצטווה למול "וזאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר" (בראשית י"ז י') ומהציווי לכלל ישראל "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (ויקרא י"ב ג') התלמוד הסיק שמצווה זו מוטלת על האב ולא על...

אם שבנה נולד פג, האם ראוי להקדים ולקרות שם או להמתין עד לברית המילה?

אקדים, שם פרטי הוא שם המייחד את הפרט בקרב משפחתו, לרוב ניתן שמו הפרטי של האדם על ידי הוריו, קריאת שם לילד היא מן היסודות החיוניים לרקימת קשר בריא בין הורה לילדו. ביהדות מוכרז שם הבן בפומבי במהלך טקס ברית המילה שלו. שם הבת מוכרז ליד ספר התורה ביום בו קוראים בו...

מתי ניתן למול תינוק ששהה באינקובטור מיום לידתו

אקדים, האינקובטור הוא עריסה שקופה, מעין חממה, המשמש פגים שנולדו טרם עת או תינוקות הלוקים במחלה כלשהי. מערכת החיסון של פגים ותינוקות מסוימים חלשה למדי, והוא מעוקר (סטרילי) ומונע זיהומים מלחדור למרחבם ושומר על טמפרטורה ולחות מתאימים. לעתים מוזרם חמצן אל תוך האינקובטור...

מוהל שאינו שומר שבת

נשאלתי, האם מילה על ידי מוהל שאינו שומר תורה ומצוות כשרה אקדים, מומר הוא יהודי שעזב את דת ישראל וקיבל עליו דת אחרת. בתלמוד נקרא מומר גם מי שעובר על עבירה חמורה בתדירות עד שנראית לו כהיתר. יש מומר לחילול שבת, מומר לערלות הגר"א כותב שהפסול נובע מכך שהוא הפר ברית,...

נשאלתי על ידי רופאה כירורגית האם אישה כשרה למול

אקדים, מקור מצוות מילה אברהם שנצטווה למול "וזאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר" (בראשית י"ז י') ומהציווי לכלל ישראל "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (ויקרא י"ב ג') התלמוד הסיק שמצווה זו מוטלת על האב ולא על...

נשאלתי על ידי אם שבנה נולד פג, האם ראוי להקדים ולקרות שם או להמתין עד לברית המילה

אקדים, שם פרטי הוא שם המייחד את הפרט בקרב משפחתו, לרוב ניתן שמו הפרטי של האדם על ידי הוריו, קריאת שם לילד היא מן היסודות החיוניים לרקימת קשר בריא בין הורה לילדו. ביהדות מוכרז שם הבן בפומבי במהלך טקס ברית המילה שלו. שם הבת מוכרז ליד ספר התורה ביום בו קוראים בו...