מיוסר נפש הנזקק באופן תדיר לקנאביס בעישון האם אפשרי השימוש גם בשבת?

אקדים, המשפט העברי עוסק בהיבטים שונים של מחלות הנפש. עם התקדמות מדע הרפואה התברר כי לעתים קיים בסיס פיזי למחלות אלה עם זאת, עם זאת, בשל אופיין המיוחד של מחלות הנפש והשתקפותן בנפשו של החולה נותר קושי רב בהתמודדות עם אדם שאובחן כחולה באחת ממחלות הנפש הן למשפחתו של החולה...