האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת...

האם ניתן לטלטל ספר תורה כדי לקיים מנין תפילה בחדר בו מאושפז רב חשוב?

אקדים, קריאה בתורה היא תקנה עוד מימות משה "משה רבינו תיקן להם לישראל שיהו קורין בתורה ברבים בשבת, ובשני ובחמישי בשחרית…" (רמב"ם הל' תפילה י"ב א'). תקנה זו מחייבת 'מנין', "אין פורסין על שמע, ואין עוברין לפני התיבה…ואין קורין...

חולה הפולט את האוכל האם עליו לברך ברכה אחרונה?

אקדים, הקאה היא יציאה של תוכן הקיבה דרך הפה. לועזית נקראת ההקאה אמזה, ותוכן הקיבה הקיא נקרא אמזמה הענף הרפואי החוקר את תופעת ההקאה ואת התרופות הגורמות להקאה נקרא אמטולוגיה. ההקאה יכולה לבוא כתוצאה ממחלה, הרעלה, גועל וגורמים גופניים נוספים או באופן יזום על ידי האדם,...

האם צריך לברך לאחר אכילת מזון הניתן דרך זונדה לתוך הקיבה?

אקדים, 'זונדה' היא צינורית פלסטית, המוחדרת דרך הנחיר אל דרכי העיכול (קיבה או מעי דק). הזונדה משמשת לשתי מטרות – לניקוז או להאכלה, ולמתן תרופות. החדרת הזונדה מתבצעת בצום, כדי למנוע הקאה. הזנה דרך זונדה מיועדת לספק את הדרישות התזונתיות המתחייבות ממצבו של המטופל,...

האם ניתן לטלטל ספר תורה כדי לקיים מנין תפילה בחדר בו הוא מאושפז רב חשוב?

אקדים, קריאה בתורה היא תקנה עוד מימות משה "משה רבינו תיקן להם לישראל שיהו קורין בתורה ברבים בשבת, ובשני ובחמישי בשחרית…" (רמב"ם הל' תפילה י"ב א'). תקנה זו מחייבת 'מנין', "אין פורסין על שמע, ואין עוברין לפני התיבה…ואין קורין...