האם ההלכה מעודדת או מסתייגת מתרומת כליה מחיים?

אקדים, כליה, היא אבר האחראי על סילוק ההפרשות מן הגוף, כשפעולת הכליות נפסקת על האדם מרחפת סכנת חיים, ללא חיבור למכונת הדיאליזה החולה ימות, תרומת כליה תציל את חייו, התורם, הנודב, יוכל להמשיך ולחיות עם כליה אחת משך כל חייו כשמערכת ההפרשות פועלת באופן סדיר וללא מגבלות...