שו"ת רפואה והלכה

שו"ת רפואה והלכה

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד

אם שבנה נולד פג, האם ראוי להקדים ולקרות שם או להמתין עד לברית המילה?

אקדים, שם פרטי הוא שם המייחד את הפרט בקרב משפחתו, לרוב ניתן שמו הפרטי של האדם על ידי הוריו, קריאת שם לילד היא מן היסודות החיוניים לרקימת קשר בריא בין הורה לילדו. ביהדות מוכרז שם הבן בפומבי במהלך טקס ברית המילה שלו. שם הבת מוכרז ליד ספר התורה ביום בו קוראים בו...

קראו עוד

כיצד יש לנהוג ביחס לעטיית מסכה במקומות סגורים?

אקדים, גם לאחר החיסון המסכה עדיין מלווה ותלווה את חיינו זמן מכיוון שהיא דרך מרכזית להפחתת התחלואה בקורונה, זאת משום שהנגיף מצליח להדביק כשרסיסי רוק חודרים לריריות האף והלוע, שם הוא מתרבה ומתפשט בגוף. על אף שחובת עטית המסכה בוטלה בשלב זה, במשרד הבריאות הדגישו כי עדיין...

קראו עוד

האם חולה המזלזל בהוראות הרופאים חייב לברך ברכת בברכת הגומל כשניצל?

אקדים, הגמרא אומרת שחולה שנתרפא צריך לברך ברכת "הגומל", והדבר נלמד מפרק ק"ז בתהילים, שם נזכר חולה שנתרפא בין ארבעת האנשים שצריכים להודות לד' על הצלתם. יורדי הים, הולכי מדברות, חולה שנתרפא, וחבוש שיצא מבית האסורים (ברכות נ"ד ע"ב). כך מובא ברמב"ם ובשו"ע (הל' ברכות פ"י...

קראו עוד

התלבטתי, האם להמשיך בטקס החופה כשאם החתן שהייתה על ערש דווי נפטרה במהלכה?

אקדים, בגמרא מובא מקרה כשנפטר אבי החתן או אם הכלה לפני החופה שאז מקדימים את החופה לקבורה ולאבל "הרב שהיה פתו אפוי וטבחו טבוח ויינו מזוג (מעורב במים-מוכן לשתייה), ומת אביו של חתן או אמה של כלה, מכניסין את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה...ונוהג שבעת ימי המשתה, ואחר כך...

קראו עוד

האם ניתן לטלטל ספר תורה כדי לקיים מנין תפילה בחדר בו מאושפז רב חשוב?

אקדים, קריאה בתורה היא תקנה עוד מימות משה "משה רבינו תיקן להם לישראל שיהו קורין בתורה ברבים בשבת, ובשני ובחמישי בשחרית..." (רמב"ם הל' תפילה י"ב א'). תקנה זו מחייבת 'מנין', "אין פורסין על שמע, ואין עוברין לפני התיבה...ואין קורין בתורה...פחות מעשרה" (מגילה כ"ח ב'). תקנה...

קראו עוד

מחולה האמור לעבור ניתוח בשעת בקר מוקדמת ממתי ניתן להתפלל שחרית?

אקדים, תפילת שחרית מהנץ החמה. יש המייחסים את קביעת תפילת שחרית לאברהם אבינו, על פי הפסוק "וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר אֶל-הַמָּקוֹם אֲשֶׁר-עָמַד שָׁם אֶת-פְּנֵי ד'" (בראשית י"ט, כ"ז). דעות אחרות סוברות כי עיקר יסוד התפילה הוא במקביל לקורבן התמיד של שחר, שהיה קרב...

קראו עוד

האם מותר לתינוק יהודי חלב אם מבנק בו מאוחסן חלב גם מנשים שאינן יהודיות?

חלב אם מיועד להזין את התינוק בחודשים הראשונים לחייו. בחודשים הללו ניזונים תינוקות מחלב אם ומתחליף חלב (כגון תרכובת מזון לתינוקות בלבד). תזונה המבוססת על חלב אם בלבד (או תחליפיו) מספקת את כל צרכיו התזונתיים של התינוק. על פי המלצת ארגון הבריאות העולמי, הנקה בלעדית...

קראו עוד

מי שנאנס ולא ספר ספירת העומר מחמת חוליו, האם יוכל להמשיך ולספור בברכה?

אקדים, בהלכה, אונס הוא מעשה שנעשה בניגוד לרצון עושהו, או כשניטלה ממנו היכולת לבחור בכל דרך שהיא, או הימנעות ממעשה הכרחי. ההתייחסות ההלכתית למקרי אונס מתחלקת לשניים. עבירה באונס, ואי קיום מצווה באונס. בנוגע למקרים בהם אדם עבר עבירה בעל כורחו, נפסק להלכה כי "אונס רחמנא...

קראו עוד

מחולה מאושפז האם ניתן להקל ולהתגלח בימי הספירה כדי לשפר את ההרגשה?

אקדים, מנהגי האבלות הנוהגים בימי 'ספירת העומר' מיוחסים למותם של תלמידי רבי עקיבא. קיימות מסורות שונות על אופן מיתתם, בתלמוד משמע שמתו במגפה "שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפרס... תנא: כולם מתו מפסח ועד עצרת... כולם מתו מיתה רעה. מאי היא? א"ר...

קראו עוד

האם מי שנאנס ולא ספר ספירת העומר מחמת חוליו, האם יוכל להמשיך ולספור בברכה ?

אקדים, בהלכה, אונס הוא מעשה שנעשה בניגוד לרצון עושהו, או כשניטלה ממנו היכולת לבחור בכל דרך שהיא, או הימנעות ממעשה הכרחי. ההתייחסות ההלכתית למקרי אונס מתחלקת לשניים. עבירה באונס, ואי קיום מצווה באונס. בנוגע למקרים בהם אדם עבר עבירה בעל כורחו, נפסק להלכה כי "אונס רחמנא...

קראו עוד

האם לחפש תחליפים לתרופות קבועות בהם חשש תערובת חמץ?

אקדים, למרות שהלכות הכשרות הרגילות והלכות הכשרות של פסח פועלות בדרך כלל ביחד, כל אחת מהן מתפקדת גם באופן עצמאי. מוצרים רבים הם כשרים לימות השנה אך אינם כשרים לפסח. אותו עיקרון חל גם בנושא התרופות. יש תרופות המותרות לשימוש במשך השנה, למרות שהן לא כשרות למאכל רגיל. אבל...

קראו עוד

האם קיימת חובה הלכתית לבדוק בכליהם של הבאים למרכז הרפואי בחג הפסח?

אקדים, על פי ההלכה חמץ אסור באכילה ובהנאה החל מבוקר ערב פסח ועד צאת שביעי של פסח, וישנו אף איסור על הימצאותו ברשותו של יהודי. גם תערובת חמץ אסורה באכילה, כמו כן קיים איסור "בל יראה ובל ימצא" – למשהה חמץ ברשותו בפסח. לעינינו, נראה להקל, ומן הטעמים הבאים, הראשון, אחזוקי...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

חולה המרותק למיטתו כיצד ינהג לגבי מצות שמיעת פרשת "זכור" בשנה זו?

אקדים, מצות עשה מן התורה לזכור מעשה עמלק "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרך בדרך...והיה בהניח ד' אלוקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ...תמחה את זכר עמלק... לא תשכח" (דברים כ"ה י"ז-י"ט). וברמב"ם "שצונו לזכור מה שעשה לנו עמלק מהקדימו להרע לנו..."(ספר המצוות...

קראו עוד

האם קיימת חובה לקבוע מזוזה במרכזים רפואיים והאם מברכים על קביעה זו?

אקדים, מזוזה, היא אחת משתי דפנות הפתח, התורה ציוותה לכתוב ולהניח על מזוזת הפתח יריעת קלף עליה כתובות שתי פרשיות "שמע ישראל" ו"והיה אם שמע", שתי פרשיות אלו מסתיימות במילים "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך" (דברים ו' ט', וי"א כ') ומהם מקור המצווה, המזוזה משמשת מעין תזכורת...

קראו עוד

נשאלתי אודות השימוש בחיישנים בשבת, תופעה שמתרחבת ומצויה גם במרכזים רפואיים

אקדים, החיישנים מאופיינים כך שבאמצעותם מתרחשת פעולת שרשרת שתוצאותיה פתיחת דלת, הפעלת מזגן, הידלקות אור וכדומה, תהליכים חשמליים שאין האדם עושה פעולה מיוחדת להפעלתם. קיימים שני סוגים עיקריים של חיישנים, חיישנים תרמיים, המבוססים על קליטת קרינה בתחום העל-אדום וחיישנים...

קראו עוד

האם מותר ליטול חלק ב"מפקד אוכלוסין" בשל האיסור למנות את ישראל?

אקדים, מִפקד אוכלוסין הוא ספירה של כל האוכלוסייה במקום מסוים (מדינה, בדרך כלל), תוך איסוף מידע על האוכלוסייה לצרכים סטטיסטיים. על היחיד חלה ההלכה כי פיקוח נפש, ובכללו ספק פיקוח נפש, דוחה את המצוות, ואילו בהקשר השלטוני, מתעוררות שתי שאלות. ראשית, מה היא הגדרת פיקוח נפש...

קראו עוד

האם יש חשיבות ואופן מסוים שבו יש להניח את הנפטר במקרר הפתולוגיה?

אקדים. הרמב"ם קבע את תחיית המתים כאחד מי"ג העיקרים בהם מחויב כל יהודי להאמין, ובהיעדר אמונה זו הוא מאבד את חלקו בעולם הבא. קיים מנהג עתיק בעם ישראל, המוזכר כבר בתלמוד, להשתדל להביא את המתים בחוץ לארץ לקבורה בארץ ישראל. קבורתו של האדם בארץ ישראל אף נחשבת לכפרה על...

קראו עוד

האם לתת את התרופות מצילות החיים לחולי קורונה למי שאינם מחוסנים מבחירה?

אקדים, קיימות תרופות  האמורות לעכב את נגיף הקורונה שחדר לגוף ולמנוע ממנו להשתכפל ולעורר את התהליכים הדלקתיים הקשים המביאים לאשפוזים. הטיפול האנטי-ויראלי חוסם את יכולתו של הנגיף להשתכפל, להרוס איברים בגוף ולהדביק אחרים. תרופות מיועדות לחולי קורונה הנמצאים בתחילת המחלה...

קראו עוד

האם על פי ההלכה מותר לרופא לבקש שכר על הטיפול שמעניק?

אקדים, ממקורות רבים משמע שהיה מקובל לתת לרופא שכר. בתלמוד מובאת דרשה לפיה כסף פעמים שגורם סמיות עיניים, הכוונה לדיינים המקבלים שוחד, ופעמים שמשיב את מאור העיניים, הכוונה לרופא שמקבל שכרו (ע"פ כתובות ק"ה ע"א). מטבע הלשון "אסיא דמגן במגן - מגן שוה", רופא המרפא בחינם -...

קראו עוד

בן שאמו מבקשת ממנו שלא יעזוב את מיטת חוליה, כיצד ינהג?

אקדים, חז"ל מפליגים בשבחה של מצוות כיבוד אב ואם, המוגדרת בדרמטיות כחמורה שבחמורות! (ירושלמי פאה פ"א). ידועה אמרתו של רבי יוחנן, שאביו נפטר כשאמו הייתה מעוברת ואמו נפטרה מיד אחרי לידתו, "אשרי מי שלא חמאן" [=ראה את הוריו], ופירש רש"י "שאי אפשר לקיים כבודם ככל הצורך והוא...

קראו עוד

חולה המאושפז בניטור וידאו אי אי גי' האם להניח תפילין של ראש?

אקדים. בדיקת וידאו אי אי גי', מיועדת לסובלים מהתקפים אפילפטיים בלתי מאוזנים, או מאירועים המחקים התקפים אפילפטיים שטבעם אינו ברור. הבדיקה מאפשרת להשוות את מצב המטופל בזמן האירוע הקליני, לרישום הפעילות החשמלית המוחית. הבדיקה מתבצעת באשפוז בבית חולים ביחידה לניטור, אורכת...

קראו עוד

האם מותר ליטול חלק בניסוי רפואי על אף הסיכון שבדבר?

אקדים, מבחינת השיטה המדעית, ניסוי בבני אדם הוא מחקר מדעי שהמושא שלו הוא בני אדם ושבו המדען משווה שני מצבים, שבאחד מהם הוא מחולל שינוי משמעותי בסביבה המיידית או בחייהם של בני האדם המשתתפים במחקר. שינוי זה מאפשר לבדוק קשר סיבה ומסובב בין הגורם שהמדען חולל בו שינוי, לבין...

קראו עוד

נשאלתי על ידי חולה על 'היתר המכירה' כיצד ינהג במהלך אשפוזו בית החולים?

אקדים היתר מכירה מציין מכירה של קרקע בארץ ישראל לגוי, שמטרתה להתיר מלאכות חקלאיות בשנת השמיטה. 'היתר המכירה' נוסד לפני כ-120 שנה עם התחדשות היישוב היהודי בארץ ישראל. עד לפני הקמת המדינה, המכירה התבצעה באופן פרטי על ידי החקלאים, לאחר הקמת המדינה, ההיתר מתבצע באופן...

קראו עוד

שו"ת רפואה והלכה

עלון בית החולים

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד

אם שבנה נולד פג, האם ראוי להקדים ולקרות שם או להמתין עד לברית המילה?

אקדים, שם פרטי הוא שם המייחד את הפרט בקרב משפחתו, לרוב ניתן שמו הפרטי של האדם על ידי הוריו, קריאת שם לילד היא מן היסודות החיוניים לרקימת קשר בריא בין הורה לילדו. ביהדות מוכרז שם הבן בפומבי במהלך טקס ברית המילה שלו. שם הבת מוכרז ליד ספר התורה ביום בו קוראים בו...

קראו עוד

כיצד יש לנהוג ביחס לעטיית מסכה במקומות סגורים?

אקדים, גם לאחר החיסון המסכה עדיין מלווה ותלווה את חיינו זמן מכיוון שהיא דרך מרכזית להפחתת התחלואה בקורונה, זאת משום שהנגיף מצליח להדביק כשרסיסי רוק חודרים לריריות האף והלוע, שם הוא מתרבה ומתפשט בגוף. על אף שחובת עטית המסכה בוטלה בשלב זה, במשרד הבריאות הדגישו כי עדיין...

קראו עוד

האם חולה המזלזל בהוראות הרופאים חייב לברך ברכת בברכת הגומל כשניצל?

אקדים, הגמרא אומרת שחולה שנתרפא צריך לברך ברכת "הגומל", והדבר נלמד מפרק ק"ז בתהילים, שם נזכר חולה שנתרפא בין ארבעת האנשים שצריכים להודות לד' על הצלתם. יורדי הים, הולכי מדברות, חולה שנתרפא, וחבוש שיצא מבית האסורים (ברכות נ"ד ע"ב). כך מובא ברמב"ם ובשו"ע (הל' ברכות פ"י...

קראו עוד

התלבטתי, האם להמשיך בטקס החופה כשאם החתן שהייתה על ערש דווי נפטרה במהלכה?

אקדים, בגמרא מובא מקרה כשנפטר אבי החתן או אם הכלה לפני החופה שאז מקדימים את החופה לקבורה ולאבל "הרב שהיה פתו אפוי וטבחו טבוח ויינו מזוג (מעורב במים-מוכן לשתייה), ומת אביו של חתן או אמה של כלה, מכניסין את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה...ונוהג שבעת ימי המשתה, ואחר כך...

קראו עוד

שו"ת רפואה והלכה

עלון בית החולים

צור קשר